KRV:n vastuullisuusohjelma

Kuopion Reippaan Voimistelijat on aloittanut syksyllä 2022 vastuullisen toimintakulttuurin kehittämistyön.  Teemme työtä Voimisteluliiton Tähtitason vastuullisuusaskeleita toteuttaen. Sitoudumme urheilun yhteisiin reilunpelin periaatteisiin sekä voimistelun eettisiin periaatteisiin. 

Tavoitteena on saada vastuullinen toimintatapa osaksi seuran arkea, jossa kaikki seuran toimijat tietävät oman roolinsa ja vaikutuksensa vastuullisuustyössä. Osaamme tunnistaa ja puuttua epäkohtiin sekä edistää vastuullista kulttuuria omilla toimillamme.

VASTUULLISUUS ON YKSI KUOPION REIPPAAN VOIMISTELIJOIDEN KOLMESTA ARVOSTA (STRATEGIA 2023-2028), MUUT ARVOT OVAT YHTEISÖLLISYYS JA SAAVUTETTAVUUS. ARVOT OHJAAVAT TOIMINTAAMME.

Turvallinen toimintaympäristö

KRV varmistaa, että harrastaminen seurassa tuottaa kaikille positiivisia kokemuksia. Pidämme lapset, nuoret ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä.

Varmistamme, että toimintamme ja olosuhteet ovat turvallisia. Toimintaympäristömme on terveyttä edistävä ja terveellisiin elämäntapoihin kannustava. Liikuntatilassa on aina täysi-ikäinen ohjaaja tai ”turvavanhempi” paikalla.

Toimenpiteemme turvallisen toimintaympäristön edistämiseen:

Valmennuskoodinaattori tutustuttaa valmentajat Voimisteluliiton Terve Voimistelija -sivuihin.

Seuramme kilparyhmissä voimisteleville on kerätty erikseen ohjeistuksia mm. ravitsemukseen ja loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn liittyen. KRV:n Terve voimistelija sivuille pääset tästä.

Tarkastamme alaikäisten kanssa työskenteleviltä rikosrekisteriotteet.

Liikuntatilassa on aina täysi-ikäinen ohjaaja tai ”turvavanhempi” paikalla, joka toimii turvana alaikäiselle ohjaajalle tarvittaessa sellaisissa tilanteissa, jossa nuoren ohjaajan on vaikea toimia nuoresta iästään johtuen.

Olemme kirjanneet ohjeet valmennusryhmäläisille kilparyhmien käsikirjaan 2023-2024 helpottamaan toimintaa ja antamaan tietoa seuramme käytänteistä.

Sääntömme ja määräyksemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen.

Epäasiallinen käytös

KRV ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista kohtelua harjoituksissaan tai tapahtumissaan. Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä seurassa. Treeneihin, kisoihin, kisamatkoille, leireille tai koulutuksiin ei kuulu minkäänlainen epäasiallinen kohtelu. Jokaisen harrastajan, ohjaajan ja valmentajan on syytä ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista seuralle.

KRV:n lasten turvallisuutta edistävä toimintamalli

KRV:n epäasiallisen käytöksen toimintamalli

Voimisteluliiton lasten voimistelun linjaus

Ohjeita valmentajille:

Kiusaamistilanteet (Et ole yksin -palvelu)
Kiusaamisen ennaltaehkäisy(Et ole yksin -palvelu)
Nuorten väliseen seksuaaliseen häirintään puuttuminen(Et ole yksin -palvelu)
Nuorten välisen seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy (Et ole yksin -palvelu)

Epäasiallisen käytöksen ohjeita ja neuvoja löytyy lisää Et ole yksin -nettisivuilta.

Hyvä hallinto

Pyrimme siihen, että toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa.

Hyvän hallinnon mukainen toiminta herättää luottamusta ja tyytyväisyyttä, on osallistavaa ja takaa toiminnan laadun sekä jatkuvuuden.

Toimenpiteemme hyvän hallinnon toteuttamiseen:

Johtokunta on suorittanut Seuran hallinto verkkokurssin.

Taloudenpitomme on laadukasta, ajantasaista, säännöstenmukaista ja avointa.

Olemme koonneet talousohjesäännön, minkä tarkoitus on tarjota tietoa seuran talouteen liittyvistä asioista ja käytänteistä. Talousohjesääntö on suunnattu kaikille seuran jäsenille, seurassa toimiville jaostolaisille, joukkueille, työntekijöille ja vapaaehtoishenkilöille.

Kaikilla työntekijöillämme on kirjalliset työsopimukset ja nimetty esihenkilö.

Panostamme työntekijöidemme jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.

Seuran vastuullisuustyötä johtaa toiminnanjohtaja.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Kaikki ovat aina tervetulleita mukaan toimintaamme.

Toimenpiteemme yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseen:

Seuralla on ollut vuodesta 2020 alkaen rahasto, mistä jaamme vapaamuotoisten hakemusten perusteella tukea perheille, jotta harrastamisen hinta ei olisi este lasten ja nuorten voimistelulle seurassamme.

Järjestämme toimintaa erityisryhmille. Kaudella 2023-2024 Bellacenterin uusissa tiloissa aloittaa voimisteluryhmä erityistä tukea tarvitseville lapsille.

Annamme toiminnassamme mukana oleville kehorauhan. Kaikissa tapahtumissamme noudatetaan Voimisteluliiton katsomon pelisääntöjä.

Ympäristö ja ilmasto

Toimimme kestävästi myös tulevia sukupolvia kohtaan. Tunnistamme ja arvioimme oman toimintamme ympäristövaikutukset.

Toimenpiteemme ympäristön ja ilmaston huomioonottamiseen:

Kirjanpitomme on täysin sähköinen

Seuralle on Facebook kirpputori asujen kierrättämiseen. Olemme yhtenäistämässä seuramme seura-asut, siten että niiden kierrättäminen on tulevaisuudessa vielä helpompaa kuin aeimmin.

Suosimme kimppakyytejä ja pyrimme suunnittelemaan kilpailumatkat siten, että samoihin kisoihin lähtee useampi joukkue.

Suosittelemme polkupyörän tai julkisten kulkuvälineiden käyttöä treenimatkoihin.

Olemme vähentäneet paperisten käsiohjelmien painoa tapahtumissamme. Suosimme sähköisiä käsiohjelmia.

Antidoping

Urheilemme reilusti ja puhtaasti. Sitoudumme toimimaan Suomen antidopingsäännösten ja maailman antidopingsäännösten mukaisesti.