Terve voimistelija

KRV panostaa turvalliseen, terveelliseen ja hyvinvoivaan voimisteluun. Tältä sivulta löytyy koottuna seuran sekä Suomen Voimisteluliiton ohjeita ja materiaaleja harjoittelun tueksi ja kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Materiaaleja löytyy turvallisen harjoitteluympäristön sekä -kulttuurin luomiseen. 

Tutustu myös Suomen Voimisteluliiton
Terve Voimistelija -sivuihin.

Nuori mieli urheilussa- verkkokurssi kaikille valmentajille

Nuori mieli urheilussa -verkkokurssi kaikille valmentajille (noin 30 min) on suunnattu 10–15-vuotiaiden lasten ja nuorten valmentajille eri lajien urheiluseuroissa. Kurssi tutustuttaa toimintatapoihin, joiden avulla valmentaja voi harjoituksissa tukea ja vahvistaa nuorten mielen hyvinvointia.

Verkkokurssin pituus on noin 30 minuuttia. Siirry verkkokurssille alla olevasta linkistä. Kurssi aukeaa uuteen välilehteen.

Nuori mieli urheilussa -verkkokurssi

Verkkokurssi on maksuton ja avautuu selaimeen ilman kirjautumista. Voit selailla verkkokurssia vapaasti, eli voit käydä läpi kappaleita haluamassasi järjestyksessä. Kurssisisällön läpikäymiseen menee reilut 30 minuuttia. Voit palata katsomaan verkkokurssia aina kun haluat. Jos haluat palata verkkokurssille tiettyyn kohtaan, laita kappaleen / osion otsikko itsellesi muistiin, jotta tiedät mistä jatkat seuraavalla kerralla

Syventävä verkkokurssi

Kokeneemmille valmentajille, valmennuspäälliköille, ammattivalmentajille, valmentajien kouluttajille ja vastaavissa tehtävissä toimiville henkilöille suosittelemme syventävää verkkokurssia, jonka suorittamiseen menee noin 3 tuntia.

Syventävä verkkokurssi sisältää samat perustiedot kuin 30 minuutin verkkokurssi. Syventävällä verkkokurssilla on enemmän materiaaleja ja kurssi opastaa ottamaan mielen hyvinvintia lisäävat toimintatavat suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti osaksi valmennusarkea.

Nuori mieli urheilussa – syventävä verkkokurssi

 

Ravitsemus

Riittävä ja monipuolinen ravinto on yhtä tärkeää kuin hyvä harjoittelu. Laadukas ja oikeanlainen ravinto ovat urheilijan kehittymisen edellytys. Ravinto on merkittävässä roolissa harjoittelusta palautumisen tehostamisessa sekä vammojen ja sairastumisriskin minimoimisessa. Seuralla on käytössään ravitsemusohjeistus ja syömishäiriöiden toimintamalli valmennusryhmille.

KRV:n ravitsemusohjeistus

KRV:n toimintamalli syömishäiriötapauksissa

 

Oman Elämänsä Urheilija -projekti

OEU-projekti on syömishäiriökeskuksen toteuttama projekti

”Oman Elämänsä Urheilija -projektin tavoitteena on ennaltaehkäistä urheilijoiden syömishäiriöoireilua ja lisätä tietoa häiriintyneen syömisen haitoista ja yleisyydestä. Ensisijainen kohderyhmämme ovat urheilijat, valmentajat ja vanhemmat, joita koulutamme niin verkossa kuin livenäkin. Haluamme, että urheilijoilla on mahdollisimman hyvät edellytykset terveisiin harjoituspäiviin ja sen myötä kehittymiseen ja menestymiseen.”

OEU 1. opas valmentajille: Teoriaa urheilijan häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä
OEU 2. opas valmentajille: Vinkkejä ja työkaluja urheilijan häiriintyneen syömiskäyttäytymisen tunnistamiseen ja hoitoonohjaukseen
OEU Käytännön työkaluja valmentajille

Lisätietoa projektista täällä.

 

Urheiluvammat

Valmennuksellisilla keinoilla voidaan merkittävästi vaikuttaa voimistelijan terveyteen sekä vammojen ehkäisyyn. Mikäli voimistelija kuitenkin loukkaantuu, tulee valmentajan tukea voimistelijaa tilanteessa sekä edistää vammasta toipumista erilaisilla toimenpiteillä. 

KRV:n ohjeistus urheiluvammojen ehkäisyyn ja ensiapuun

 

Monipuolinen liikunta

Monipuolinen liikunta kehittää eri ominaisuuksia tasaisesti ja vähentää urheiluvammojen riskiä. Fyysisten ominaisuuksien kehittymisen lisäksi monipuolinen liikunta on tärkeää motivaation ja psyykkisen jaksamisen kannalta. Lue lisää monipuolisen liikunnan hyödyistä Terve Urheilija -sivuilta.

 

Epäasiallinen käytös

KRV ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista kohtelua harjoituksissaan tai tapahtumissaan. Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä seurassa. Treeneihin, kisoihin, kisamatkoille, leireille tai koulutuksiin ei kuulu minkäänlainen epäasiallinen kohtelu. Jokaisen harrastajan, ohjaajan ja valmentajan on syytä ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista valmennuskoordinaattorille. Otathan yhteyttä matalalla kynnyksellä, jotta tilanteisiin voidaan puuttua ajoissa!

KRV:n epäasiallisen käytöksen toimintamalli

KRV:n lasten turvallisuutta edistävä toimintamalli

Ohjeita valmentajille:

Kiusaamistilanteet (Et ole yksin -palvelu)
Kiusaamisen ennaltaehkäisy(Et ole yksin -palvelu)
Nuorten väliseen seksuaaliseen häirintään puuttuminen(Et ole yksin -palvelu)
Nuorten välisen seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy (Et ole yksin -palvelu)

Epäasiallisen käytöksen ohjeita ja neuvoja löytyy lisää Et ole yksin -nettisivuilta.