Mistä tukea harrastusmaksuihin

Mistä apua, kun on taloudellisesti tiukkaa?

Tilanteissa, jolloin perheellä on rahallisesti tiukkaa maksaa harrastuksen kausi- tai kuukausimaksua, toivomme että otatte hyvissä ajoin yhteyttä toiminnanjohtajaan, jotta voitte keskustella tilanteesta ja miettiä suunnitelman kuinka maksujen kanssa toimitaan ja edetään. Tuolloin kaikki osapuolet tietävät missä mennään. Lisäksi vältetään maksujen kasaantuminen liian suuriksi.

Tässä kootusti yhteisöjen tietoja mistä voi kysyä taloudellista tukea harrastusmaksuihin.

KRV:n vähävaraisten tukirahasto

Kuopion Reippaan Voimistelijoilla on oma rahasto, josta jaamme tukea, jotta harrastuksen kustannukset eivät olisi este voimisteluharrastukselle Kuopiossa. Rahaston tarkoitus on tukea perheitä kausi- tai kuukausimaksuissa max. 50 € / kk.

Vapaamuotoiset hakemukset käsitellään luottamuksellisesti kuukausittain ja päätöksestä ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti.

Tuki jaetaan harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti, siten että mahdollisimman montaa harrastajaa pystytään tukemaan. Työryhmä voi tarpeen mukaan pyytää hakijalta lisätietoja päätöksen teon helpottamiseksi.  Tukea voi hakea kaikki seuran jäsenet.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostitse toiminnanjohtaja@krv.fi. Jos haluat hakea tukea lapsen harrastermaksuun, ole ennen ilmoittautumisen tekoa yhteydessä toiminnanjohtajaan. Tällöin voimme muodostaa lapsen ilmoittautumisesta lasku, eikä harrastemaksu tule maksettavaksi ilmoittautumisen yhteydessä. Näin toimien voimme mahdollisen tukisumman vähentää suoraan lapsen maksusta.

Vähävaraisten rahastoa tukemassa:
 

Pohjois-Savon Liikunta ry, juhlarahasto

Pohjois-Savon Liikunta täytti vuonna 2017 syksyllä 20-vuotta ja sen kunniaksi perustettiin juhlarahasto, jonka tarkoituksena on tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamista. Rahaston kummina on hiihdon maailmanmestari ja olympiavoittaja Iivo Niskanen. Hän toteaa, että on hienoa olla mukana näin tärkeää tarkoitusta varten perustetussa rahastossa. Iivon mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus harrastaa liikuntaa jossakin haluamassaan lajissa.

Unelmista totta -harrastustuki, SOS-Lapsikylä

SOS-Lapsikylä tukee haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä lasten harrastuskustannuksissa. Harrastustukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille (7–17-v.), joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista. Harrastustuki vähentää heikoimmassa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumista ja syrjäytymistä.

Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin. Ensisijaisesti tukea myönnetään koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös perheen itsenäisesti tekemiin hakemuksiin. Lisätietoja harrastuesta osoitteessa: www.unelmista.fi ja unelmista@sos-lapsikyla.fi

Pelastakaa lapset ry

Pelastakaa Laspen ry:n Eväitä Elämälle -ohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja harrastamista. Jopa 168 000 lasta ja nuorta on köyhyyden tai syrjäytymisen vaarassa Suomessa.

Eväitä Elämälle -ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiinsa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi. Vuonna 2015 ohjelmalla tuettiin 1302 lapsen koulunkäyntiä tai harrastamista.

Eväitä Elämälle -ohjelmassa on kolme tukimuotoa:

Eväitä Elämälle -ohjelmaa toteuttavat Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä ohjelmassa on mukana 58 paikallisyhdistystä. Tuen kanavoimisessa yhdistykset toimivat nopeina auttajina alueillaan.

Kuopion Pelastakaa Lapset ry: http://kuopio.pelastakaalapset.fi/

Kuopion ev.lut.seurakunnat

Kuopion ev.lut. seurakuntien kautta perheet voivat hakea kirkon diakoniarahaston kanavoimaa Tukikummien avustusrahaa lapsen harrastusmaksuihin. Ensin tulee olla yhteydessä seurakuntien diakoniakeskukseen ja diakoniatyöntekijöiden kautta voi hakea tukikummirahaa. Lisätietoa täältä. 

Hope 

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry syntyi 2009 perustajiemme tahdosta synnyttää konkreettinen hyvän kierre ja antaa lapsille tasa-arvoisemmat mahdollisuudet arkeen. Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, ja toimimme 17 paikallistoimijan välityksellä eri puolilla Suomea.

Kuopion kaupungi 

Kuopion kaupungin sosiaalitoimen kautta voi myös hakea taloudellista tukea lapsen harrastusmaksuihin. Täältä sivustolta löytyvät puhelinnumerot ja yhteystiedot.