Uusi lasten ja nuorten liikkumissuositus julki

Uudistunut lasten ja nuorten liikkumissuositus

Päivitetty kansallinen lasten ja nuorten liikkumissuositus kuvaa parhaaseen tieteelliseen näyttöön perustuen, kuinka paljon ja millaista liikuntaa lapset ja nuoret tarvitsevat hyvinvointinsa turvaamiseksi.

Kaikille 7–17-vuotiaille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 minuuttia päivässä yksilölle sopivalla tavalla, ikä huomioiden. Runsasta ja pitkäkestoista paikallaanoloa tulisi välttää. Uuden suosituksen mukaan lasten ja nuorten olisi hyvä liikkua viikon jokaisena päivänä, ja suurimman osan liikkumisesta tulisi olla kestävyystyyppistä. Teholtaan rasittavaa kestävyystyyppistä liikkumista sekä lihasvoimaa ja luustoa vahvistavaa liikkumista tulisi tehdä vähintään kolmena päivänä viikossa. Liikkumisen tulisi olla monipuolista, jolloin erilaiset liikuntataidot kehittyvät. Myös liikkuvuuteen on hyvä kiinnittää huomiota.

Koululaisten Move!-mittauksissa on huomattu, että liikkuvuuden ja notkeuden ylläpitäminen tuottavat osalle vaikeuksia. Move-mittausten mukaan lasten ja nuorten toimintakyvyssä on haastetta ihan kyykkyyn menossa ja alaselän suoristuksessa. Sen vuoksi suosituksiin on kirjattu myös liikkuvuuden huomioiminen. Liikkuvuutta edistävään liikuntana suosituksessa mainitaan venyttely ja voimistelu.

Suosituksen mukainen määrä liikkumista voi kertyä useista liikkumisen hetkistä päivän aikana. Vähäisempikin liikkumisen määrä on hyödyllistä, vaikka suositus ei täyttyisikään viikon jokaisena päivänä. Liikkumisen ilo auttaa pysyvien liikkumistottumusten ja harrastusten löytämisessä. Turvallinen ja yhdenvertaisesti saavutettava liikkuminen kuuluu jokaiselle lapselle ja nuorelle.

Liikkumissuosituksen 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille löydät kokonaisuudessaan täältä.

Voimisteluseurana tarjoamme monipuolisia liikuntataitoja kehittäviä harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille. Parhaillaan suunnittelemme jo tulevaa toimintakautta ja otamme huomioon uudet liikkumissuositukset kauden suunnittelussa ja ryhmien tunti- ja kausisuunnitelmissa.

Lähde: Liikkumissuositus 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. 2021. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarja 2021:19.