KRV sääntömääräinen kevätkokous 20.5.2021

Kuopion Reippaan Voimistelijoiden sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 20.5.2021 klo 17.00 NMKY-salilla (Kauppakatu 40-42). HUOM! Paikka vaihtunut.

Koronatilanteen vuoksi kevätkokoukseen tuli ennakkoilmoittautua 17.5. mennessä. Ilmoittautuminen päättynyt. Kokouksessa käsitellään sääntömuutosasia.

Kuopion Reippaan Voimistelijoiden kevätkokouskutsu

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Päätetään tarvittaessa mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa
tulevana toimikautena
6 Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka vuosi
10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
11 Päätetään mitä jaostoja seurassa toimii ja mistä liikunta- ja urheilulajista kukin
jaosto vastaa ja kuinka paljon jaostojen toimikuntiin kuuluu vastuullisia jäseniä
12 Vahvistetaan jäsenten keskuudesta jaostojen puheenjohtajat
13 Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
14 Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin,
joissa seura on jäsenenä
15 Muut asiat
a) seuran sääntömuutos
16 Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on
tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.