KRV kevätkokouskutsu

Kuopion Reippaan Voimistelijoiden sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 16.6.2020 klo 17.00 Kuopion Saanassa. Koronatilanteen vuoksi kevätkokoukseen tulee ennakkoilmoittautua 15.6.2020 mennessä tästä.

Kevätkokouksen esityslista

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään tarvittaessa mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6 Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka vuosi

10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle

11 Päätetään mitä jaostoja seurassa toimii ja mistä liikunta- ja urheilulajista kukin jaosto vastaa ja kuinka paljon jaostojen toimikuntiin kuuluu vastuullisia jäsenet

12 Vahvistetaan jäsenten keskuudesta jaostojen puheenjohtajat

13 Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

14 Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

15 Muut asiat

16 Päätetään kokous