Kutsu KRV:n sääntömääräiseen syyskokoukseen

Kuopion Reippaan Voimistelijoiden sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 23.11.2023 klo 17.00  Savonia AMK-tiloissa, Microkatu 1. Koontuminen aulassa klo 16.50.

Syyskokouksen asiat

 • Avataan kokous
 • Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat
 • Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 • Muut asiat
  • KRV:n strategian vahvistaminen kausille 2023-2028
  • johtokunnan täydentäminen
  • Joukkuevoimistelujaoston uuden puheenjohtajan nimeäminen
 • Päätetaaan kokous

Tervetuloa syyskokoukseen!

Johtokunta,

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry