Kuopion Reippaan Voimistelijat

 
 

KRV:n vastuullisuusohjelma

KRV panostaa turvalliseen, terveelliseen ja hyvinvoivaan voimisteluun. Tältä sivulta löytyy koottuna seuran sekä Suomen Voimisteluliiton ohjeita ja materiaaleja harjoittelun tueksi ja kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Materiaaleja löytyy turvallisen harjoitteluympäristön sekä -kulttuurin luomiseen. 

Tutustu myös Suomen Voimisteluliiton
Terve Voimistelija -sivuihin.

Vastuullisuus

Urheiluyhteisö on rakentanut ensimmäistä kertaa yhteisen vastuullisuusohjelman. Ohjelma toimii vastuullisuustyön raamina ja sitä voi hyödyntää koko urheiluyhteisö niin urheiluseuroissa, lajiliitoissa kuin muissakin urheilun ja liikunnan ympäristöissä.

Tavoitteena on vastuullinen urheilu ja liikunta.

Kuopion Reippaan Voimistelijat toimii Suomen Voimisteluliiton ”Vastuullisuus voimistelussa” periaatteiden mukaisesti.

  Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma 2020-2024 (Suomen Olympiakomitea)

   

  Ravitsemus

  Riittävä ja monipuolinen ravinto on yhtä tärkeää kuin hyvä harjoittelu. Laadukas ja oikeanlainen ravinto ovat urheilijan kehittymisen edellytys. Ravinto on merkittävässä roolissa harjoittelusta palautumisen tehostamisessa sekä vammojen ja sairastumisriskin minimoimisessa. Seuralla on käytössään ravitsemusohjeistus ja syömishäiriöiden toimintamalli valmennusryhmille.

  KRV:n ravitsemusohjeistus
  KRV:n toimintamalli syömishäiriöihin

  Oman Elämänsä Urheilija -projekti

  OEU-projekti on syömishäiriökeskuksen toteuttama projekti

  ”Oman Elämänsä Urheilija -projektin tavoitteena on ennaltaehkäistä urheilijoiden syömishäiriöoireilua ja lisätä tietoa häiriintyneen syömisen haitoista ja yleisyydestä. Ensisijainen kohderyhmämme ovat urheilijat, valmentajat ja vanhemmat, joita koulutamme niin verkossa kuin livenäkin. Haluamme, että urheilijoilla on mahdollisimman hyvät edellytykset terveisiin harjoituspäiviin ja sen myötä kehittymiseen ja menestymiseen.”

  OEU 1. opas valmentajille: Teoriaa urheilijan häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä
  OEU 2. opas valmentajille: Vinkkejä ja työkaluja urheilijan häiriintyneen syömiskäyttäytymisen tunnistamiseen ja hoitoonohjaukseen
  OEU Käytännön työkaluja valmentajille

  Lisätietoa projektista täällä.

  Urheiluvammat

  Valmennuksellisilla keinoilla voidaan merkittävästi vaikuttaa voimistelijan terveyteen sekä vammojen ehkäisyyn. Mikäli voimistelija kuitenkin loukkaantuu, tulee valmentajan tukea voimistelijaa tilanteessa sekä edistää vammasta toipumista erilaisilla toimenpiteillä. 

  Seuran ohjeet vammojen ehkäisyyn, loukkaantumisiin ja ensiapuun
  Loukkaantuneen urheilijan tukeminen (Suomen Voimisteluliitto)

  Monipuolinen liikunta

  Monipuolinen liikunta kehittää eri ominaisuuksia tasaisesti ja vähentää urheiluvammojen riskiä. Fyysisten ominaisuuksien kehittymisen lisäksi monipuolinen liikunta on tärkeää motivaation ja psyykkisen jaksamisen kannalta. Lue lisää monipuolisen liikunnan hyödyistä Terve Urheilija -sivuilta.

  Epäasiallinen käytös

  KRV ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista kohtelua harjoituksissaan tai tapahtumissaan. Epäasiallinen kohtelu on yleisen hyvän tavan vastaista käyttäytymistä seurassa. Treeneihin, kisoihin, kisamatkoille, leireille tai koulutuksiin ei kuulu minkäänlainen epäasiallinen kohtelu. Jokaisen harrastajan, ohjaajan ja valmentajan on syytä ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista seuralle.

  KRV:n epäasiallisen käytöksen toimintamalli
  KRV:n lasten turvallisuutta edistävä toimintamalli

  Ohjeita valmentajille:

  Kiusaamistilanteet (Et ole yksin -palvelu)
  Kiusaamisen ennaltaehkäisy(Et ole yksin -palvelu)
  Nuorten väliseen seksuaaliseen häirintään puuttuminen(Et ole yksin -palvelu)
  Nuorten välisen seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy (Et ole yksin -palvelu)

  Epäasiallisen käytöksen ohjeita ja neuvoja löytyy lisää Et ole yksin -nettisivuilta.