KUOPION REIPPAAN VOIMISTELIJAT — TERVETULOA REIPPAASEEN SEURAAN!

Seuran kevätkokous maanantaina 27.5.2019 klo 17:00 KRV:n toimistolla

Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään KRV:n toimistolla (Kauppakatu 40-42) maanantaina 27.5.2019 klo 17:00.

Tervetuloa mukaan!


Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– Avataan kokous.
– Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
– Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
– Päätetään jäsenmaksujen suuruus.
– Vahvistetaan tulevan toimintakauden suunnitelma talousarvioineen.
– Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavalle toimintakaudelle.
– Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.
– Nimetään johtokunnan toimihenkilöt tehtäviinsä.
– Valitaan toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja varahenkilö.
– Johtokunnalle annetaan valtuudet valita edustajat kokouksiin, joihin seuralla on oikeus lähettää edustajia.
– Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat, sääntömuutos.
– Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta johtokunnalle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava.
– Päätetään kokous.

Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 pykälän 3 kohdassa mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kuopiossa, 14.5.2019 Kuopion Reippaan Voimistelijat ry johtokunta

Julkaistu kohteessa Yleinen