KUOPION REIPPAAN VOIMISTELIJAT — TERVETULOA REIPPAASEEN SEURAAN!

Seuran esittely

Liikuntaa lähellä sinua

Kuopion Reippaan Voimistelijat on yksi maamme vanhimmista suomenkielisistä naisvoimisteluseuroista  ja yksi alueensa suurimmista seuroista. Viime toimintakaudella KRV:n tunneilla liikkui yli 1700 jäsentä.

Olemme aktiivinen ja kehityshaluinen lasten ja nuorten urheilun kärkiseura, ja toimintamme täyttää Olympiakomitean ja Voimisteluliiton Sinettiseurakriteerit. Aikuisten liikunnan Priima-laatusertifikaatti takaa, että tuntimme ovat laadukkaita ja turvallisia.

KRV:stä löydät suurella sydämellä seuratyötä tekeviä osaavia ohjaajia ja muita seuratoimijoita sekä hyväntuulisia ja reippaita jäseniä. 

Tervetuloa joukkoomme!

Laatuseurassa on hyvä liikkua

Sinettiseura

Kuopion Reippaan Voimistelijat sai Sinettiseura-tunnuksen keväällä 2015.

2012_Sinetti-logo_2xpms

Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Vuodesta 1992 lähtien Voimisteluliitto on myöntänyt Sinettiseura-sertifikaatteja seuroille, joiden arjessa toteutuu lapsen ja nuoren parhaan edistäminen, kasvun ja kehityksen tukeminen ja lapsuuden kunnioittaminen. Tavoitteena on löytää avaimet lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun laadun takaamiseen seurassa.

Sinettiseurat ovat aktiivisia ja kehityshaluisia lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja, joiden toiminta täyttää Valon ja Voimisteluliiton Sinettikriteerit. Sinetin saaminen on seuralle kunnia-asia, mutta se tuo seuralle myös vastuuta. Sinetti on lupaus laadusta.

Sinettiseurat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. Lapsen oman ryhmän tueksi tarvitaan hyvin toimiva seurayhteisö, joka on lapselle hyvä ja turvallinen ympäristö kasvaa.

Priima-laatusertifikaatti

Kuopion Reippaan Voimistelijoille syksyllä 2014 uudelleen arvioinnin jälkeen myönnetty aikuisten liikunnan Priima-laatusertifikaatti takaa, että tuntimme ovat mm. laadukkaita ja turvallisia.

Priima-seurat ovat Voimisteluliiton jäsenseuroja, jotka panostavat aikuisten terveys- ja kuntoliikunnan laadukkaaseen tarjontaan. Priima-seurassa avainasemassa ovat terveyden edistäminen, liikunnan ilo ja liikkujan tarpeet. Seuralle liikkujan tyytyväisyys on ykkösasia. Priima-seurojen ohjaajat ovat koulutettuja, tuntien turvallisuuteen panostetaan ja liikkujia autetaan löytämään itselleen sopivat tunnit tarjonnasta hyvien tuntikuvausten avulla. Priima-seurat ovat sitoutuneita pitkäjänteiseen, jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja kuuluvat Suomen suurimpaan terveysliikuntaketjuun - Voimisteluliittoon.

Liikuntaryhmät ikääntyville

Voimisteluseuramme on yksi kahdestatoista pilottiseurasta Suomen Voimisteluliiton Ikiliike – ikääntyvien liikunnan kehittämishankkeessa. Tavoitteena on lisätä liikkuvien ikääntyvien määrää ja saada heidät mukaan voimisteluseuratoimintaan.
Voimisteluliiton seurat ovat olleet ikäihmisten liikuttamisen edelläkävijöitä, ja seuroilla on runsaasti kokemuksia ikääntyville tarkoitetusta liikuntatoiminnasta. Hankkeessa kootaan seurojen tietotaitoa yhteen ja kehitetään koko liiton, voimisteluseurojen ja ohjaajien asiantuntemusta. Hankkeessa luodaan ikääntyville myös liikuntasisältöjä sekä valmistuntimalleja.
Lisätietoja Ikiliike-hankkeesta Voimisteluliiton sivuilta.